Els alumnes de Secundària amb alguna assignatura suspesa, han de presentar-se a examen de recuperació entre els dies 1 i 5 de setembre d’acord amb l’horari següent.

  Divendres

1 de setembre

  Dilluns

4 de setembre

Dimarts

5 de setembre

9:30 – 14:00 MATEMÀTIQUES 8:00 – 11:00 CATALÀ CASTELLANO
11:30 – 14:00 SOCIALS NATURALS

BIOLOGIA

15:00 – 18:00 ANGLÈS 15:00 – 18:00 TECNOLOGIA

MÚSICA

PLÀSTICA

LLATÍ / FÍSICA

FRANCÈS

El lliurament de notes es farà el dia 7 de setembre a les 11:00 .

Exàmens de setembre
Etiquetat a: