Degut que durant els últims mesos s’han registrat alguns casos d’impetigen a diverses escoles de Catalunya, des de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona ens envien la següent informació.
L’impetigen és una infecció de la pell relativament comú que s’acostuma a tractar sense complicacions.
Durant els darrers mesos hi ha hagut un increment dels casos. Com passa amb altres malalties infeccioses, de vegades hi ha èpoques de més incidència.
L’enllaç proporcionat solucionarà tots els vostres dubtes al respecte (identificació, prevenció, tractament…).
Informació sobre l’impetigen
Etiquetat a: