En aquest curs el Centre ha incorporat un Nou Pla Lector, tant en català com en castellà, Jollibre / Loqueleo (Ed. Santillana), amb l’objectiu de desenvolupar la competència lectora dels nostres alumnes gràcies a la selecció acurada de les lectures i a les guies de tots els títols, amb activitats motivadores que afavoreixin el gust per la lectura.

Amb aquest nou pla, on es treballa col·lectivament, “el abans, el durant i el després” de cada llibre, pretenem assegurar el desenvolupament de les competències lingüístiques, i molt especialment de les que fan referència a la memòria auditiva, el desenvolupament fonètic, la riquesa lèxica i l’expressió oral espontània dels alumnes, per tal de garantir les bases de l’aprenentatge sòlid de les llengües.

Aquesta pràctica s’inscriu dins del Marc d’Ensenyament de Llengües Vives i està avalada per la Societat Catalana de Pedagogia.

Un altre aspecte a tenir en compte amb aquesta novetat, és que durant la Setmana Cultural del Centre, vindran a les aules diferents autors dels llibres escollits a comentar-los amb els alumnes. Així com altres especialistes en el tema, a realitzar “Animacions a la Lectura” en els cursos dels més petits.

Novetats en el Pla Lector
Etiquetat a: