Durant el mes d’octubre, monitores de l’Esplai El Tricicle han fet una visita a la nostra escola per treballar els Drets dels Infants.

Al Cicle Inicial han treballat els drets fonamentals dels nens i nenes: anar a l’escola, tenir assistència sanitària, disposar d’una bona alimentació, etc.

Per desenvolupar l’activitat, les monitores van explicar amb titelles la historia d’una nena que no volia anar l’escola.

Mitjançant la narració, els alumnes van poder valorar el fet de tenir l’oportunitat de venir a l’escola i d’aprendre coses.

Finalment, van escriure a una de les parts d’un tòtem, quines coses creien ells que són importants pels infants i van deixar l’empremta de la seva mà.

Aquí podeu veure el resultat que ha esdevingut de les activitats de tots els cursos de Primària.