L’Escola participa al Programa SI! (Programa de Salut Integral) d’Educació Infantil amb l’objectiu de fomentar en l’alumnat l’adquisició de coneixements, actituds i hàbits saludables a través d’una intervenció basada en quatre components (cos i cor, activitat física, alimentació i gestió emocional) i en quatre àmbits (aula, professorat, família i escola).

“L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en l’edat adulta.”

Partint d’aquesta hipòtesis de treball, la Fundació SHE té com a missió desenvolupar i avaluar l’impacte d’una intervenció escolar dirigida al foment dels hàbits saludables que acompanyi l’infant dels 3 als 16 anys.

El Departament d’Ensenyament ha recolzat el desenvolupament i avaluació del programa des dels seus inicis amb la voluntat ferma d’expandir-lo arreu de Catalunya.