Durant les últimes setmanes, els alumnes de 5è de Primària s’han endinsat en un projecte sobre els hàbits saludables a l’àrea de Natural Science (Ciències Naturals).

Des d’un primer moment, totes les activitats han estat dissenyades mitjançant la metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

L’AICLE promou l’autonomia de l’alumne, incrementa notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millora la competència lingüística general i específica alhora que desenvolupa interessos i actituds multilingües, proporciona una finalitat per fer servir la llengua a l’aula (atès que els alumnes necessiten comunicar-se per contribuir a l’aprenentatge cooperatiu) i és un aprenentatge beneficiós per preparar l’alumne pel futur acadèmic i/o laboral.

A partir d’activitats dinàmiques, els nens i nenes de 5è han après la importància d’una alimentació variada i equilibrada, així com els nutrients que ens poden aportar els diferents aliments.

Com a producte final del projecte, els alumnes van haver de dissenyar un esmorzar saludable amb les seves famílies, tenint en compte tot allò que havien après durant els últims dies.

Per enllestir el projecte, el passat dijous 14 de novembre es van convidar a les famílies a gaudir dels esmorzars.

Mireu que bé ho van passar!