Al llarg del primer trimestre els alumnes de 1r d’ESO han començat a treballar la metodologia STEAM amb un nou material, la plataforma LEGO MINDSTORMS Education EV3. Es tracta d’un pas significatiu en el seu aprenentatge en robòtica i programació, ja que aquest material els ofereix encara més possibilitats que LEGO WeDo 2.0.

En aquestes clases no només s’ha potenciat el treball col·laboratiu i en equip sinó que han hagut de fomentar la seva creativitat i el seu enginy per idear, construir i programar el robot adient a cada missió.

Han aprés la importància de l’utilització del pseudocodi en programació, així com la funcionalitat dels diferents sensors i actuadors que se li poden incorporar a aquest robot.

Ha estat una gran experiència!