Dins l’assignatura optativa de Tècniques Alimentàries, els alumnes de 3r d’ESO estudien els aliments des de diverses vessants, centrant-se sobretot en tot allò relacionat amb la seguretat alimentària.

Durant aquest primer trimestre han après el concepte de seguretat alimentària, han vist la cadena alimentària en totes les seves fases, han pogut comprovar en quins casos es més fàcil vulnerar aquesta seguretat i també quins són els contaminants més habituals dels aliments que consumim diàriament.

Per a tancar el trimestre, els alumnes, per parelles, han creat infografies de les principals MTA (Malalties de Transmissió Alimentària). En elles han intentat plasmar, de la manera més visual possible, informació relacionada amb aquestes: quins són els aliments susceptibles de transmetre-la, que hem de fer per a prevenir-la, quins són els seus símptomes, etc.

Esperem que aquest cartells serveixin per a fomentar les bones pràctiques envers els aliments.