Des de la Comissió de Valors de l’Escola s’impulsen diversos programes d’actuació i campanyes que tenen la finalitat de fomentar els valors recollits al nostre Projecte Educatiu.

Aquest curs, el lema és:

“Des del més petit al més gran tots som iguals!”

Al voltant d’aquest missatge es desenvoluparan tot un seguit d’activitats que pretenen facilitar als nostres alumnes l’adquisició de valors com la tolerància, el respecte a les opinions i les actuacions dels altres o l’acceptació d’aquells que per motius de procedència, cultura, religió o característiques personals són diferents a un mateix.

Totes elles estan encaixades en el Pla d’Acció Tutorial de l’escola, i es duen a terme tant a les sessions de tutoria com a nivell de centre, complementant els Programes de Competències Socials i d’Educació Emocional.