3r de primària ha realitzat l’activitat de la creació d’un Cespin a partir del tema de Ciències Naturals sobre les plantes on es tractava el seu creixement.

Van abocar unes llavors d’escaiola a l’interior d’una mitja, van afegir terra i serradures, van nuar-la i la van submergir en aigua durant diverses hores.

Un cop passat aquest temps van col·locar el cespin en un recipient on la seva part inferior sempre estigués en contacte amb l’aigua per garantir la humitat.

Al cap d’uns dia el la germinació de les llavors i el creixement (vertical) de les plantes era evident! Els cespins semblaven tenir “pèl”!

Les plantes, com qualsevol altre ésser viu, responen al seu entorn, sobretot, modificant la direcció o la velocitat del seu creixement. En aquest cas, l’arrel s’orienta cap avall i la tija cap amunt (sigui quina sigui la inclinació del terreny). 

Amb aquestes imatges podreu veure les imatges de l’abans i el després.

Aquests cespins estan acabats. Quan els nens i nenes se’ls enduguin a cada podran pintar-lis ulls, nas i boca!