2n d’ESO ha realitzat un projecte de Literatura i Comunicació a Llengua Castellana on han aplicat les funcions del llenguatge i les característiques d’una obra literària a les seves rimes.

La temàtica era lliure, però es va orientar per a que incorporessin la consciència social.

Han treballat de forma cooperativa; a cada grup hi havia diversos rols: editor/a, raper/a o escriptor/a de rimes. Aquestes tasques es podien realitzar individualment, però sempre amb la col·laboració de tots els membres de l’equip. L’estudiant que assumia el rol només era responsable de la seva execució final, no del procés creatiu; tots s’havien de responsabilitzar del producte final.

Per aquest motiu, un cop projectats els raps a l’aula, s’ha realitzat una coavaluació i una autoavaluació per saber l’opinió de cada alumne. A més, s’ha presentat el projecte progressivament amb diverses entregues a Moodle i s’han realitzat correccions a l’aula durant les sessions del projecte.

Com podreu observar, han fet servir una base musical a l’hora d’editar les seves creacions.

Aquí us deixem una petita mostra dels seus videoclips: