Un dels temes de biologia i geologia de 1r d’ESO es centra en el coneixement de l’Univers.  En aquest fascinant tema s’endinsem en aprendre les teories sobre la creació de l’Univers (Big Bang), en les que regeixen els moviments dels astres com les teories passades del geocentrisme i el heliocentrisme, estudiem els diferents components de l’Univers, com les galàxiesnebuloses, els estels, els planetes, etc.  i també ens centrem en comprendre on vivim, començant per el nostre sistema d’astres, el Sistema Solar.

El nostre Sistema planetari està format per nou planetes molt coneguts amb característiques diferents i potser no tant conegudes. La tasca que se’ls va proposar als alumnes era estudiar, en petit grup, aquests planetes, fer-se experts en un d’ells i elaborar un pòster amb Canva amb tota la informació més important del planeta (mida, temps de translació i rotació, dades curioses, distància al Sol, etc). Un cop feta aquesta feina, devien de ser ells mateixos si expliquessin els seu planeta als companys.

Val a dir que tota aquesta feina s’ha fet en llengua anglesa, cosa que ha fet que els alumnes, a part d’aprendre sobre planetes, hagin pogut desenvolupar les seves habilitats comunicatives també en anglès.

A continuació podem veure un recull dels pòsters dels diversos planetes: