Les activitats relacionades amb la robòtica donen l’oportunitat als alumnes d’exposar-se a diversos tipus de disseny: el disseny físic a l’hora de construir estructures i mecanismes i al disseny informatitzat a l’hora de preveure el seu comportament.

Durant aquesta part del curs, han estat els alumnes de 4t de primària els que han tingut l’oportunitat de portar a terme les seves construccions de màquines més complexes que integrin diversos mecanismes dels utilitzats durant la robòtica del curs passat. Això ho han fet gràcies als kits de LEGO Màquines Simples i Mecanismes.

A l’hora de dissenyar robots els alumnes han d’aplicar conceptes clau que es relacionen amb la ciència, les matemàtiques, la tecnologia, el treball en equip i la comunicació, al mateix temps que aprenen el procés d’exploració, planificació i resolució de problemes.

A continuació podem veure algunes de les seves construccions i el seu funcionament.

Vehicle capaç de pujar pendents

Dragster