Durant el tercer trimestre, 5è de Primària ha realitzat el curs de robòtica amb el kit de Màquines Simples i Motoritzades de LEGO WeDo 2.0.

Gràcies a la robòtica, es treballa de manera multidisciplinar i l’alumnat es familiaritza amb la programació i desenvolupa competències generals com la socialització, la creativitat i la resolució de problemes.🧠🤖!

Al llarg de les sessions, han construït i programat una gran varietat de robots per tal d’assolir diversos reptes i missions.

A continuació podeu veure un vídeo on es fa un recull d’animals robòtics construïts pels diferents grups.

Molt bona feina nens i nenes de 5è!