El Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica Corporation, que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies:

  • El batxillerat
  • L’American High School Diploma (batxillerat americà)

Els alumnes del Diploma Dual cursen sis assignatures des de casa de manera online: quatre obligatòries i dues electives.

A la seva disposició tenen totes les eines i materials necessaris i el suport dels professors/es del programa.

Al nostre centre l’alumnat pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO o 4t d’ESO.