Dimecres 19 d’octubre, 4t de Primària va treballar els pecats de manera cooperativa a l’hora de Religió.

Teològicament, un pecat és “un acte dolent o l’omissió culpable d’un acte bo obligatori”. No és un concepte cristià. Gairebé totes les religions (judaisme, budisme, islam, hinduisme…) hi fan referència.

A classe es va generar un debat sobre quines coses que passen actualment al món es podrien considerar pecats. Més tard es va decidir que cada membre de la classe portés una imatge d’una d’elles per a crear un mural.

Aquest mural és un reflex real i actual d’injustícia al món perfectament evitable i ajuda a reflexionar sobre la importància d’aconseguir una societat millor si es canvia la manera d’actuar. Depèn de nosaltres! ❤☮!