Els dijous a la tarda, 2n de Primària fa el seu ABS (Aprenentatge Basat en Situacions).

L’ABS d’aquest primer trimestre és l’oceà Antàrtic. Han conegut on es troba i característiques tan peculiars d’aquest lloc.

També han aprofundit en la seva fauna i, per això, han fet un treball en grup on tothom era important per aconseguir un bon resultat final.

Primer, han format cinc equips de treball. A cada grup se li ha donat un full on sortia un dels animals que viu en aquest oceà amb diferents preguntes relacionades amb les seves característiques.

Per conèixer les respostes han hagut d’anar al pati per trobar-les. Per fer-ho, cada membre del grup ha hagut d’assumir un rol que anava variant al llarg de l’activitat.

Quan un membre de l’equip anava al pati a buscar una resposta, havia de llegir-la molt atentament i entendre-la. Després havia d’explicar a la resta el que havia llegit i respondre la pregunta al full.

Finalment, cada equip ha compartit amb la resta de la classe tot allò que havia après sobre el seu animal.

Han gaudit molt fent aquesta tasca! 🐟🐠🦈🐡!