During the last week of October, Educació Infantil has carried out a series of “terrifying” activities to celebrate Halloween!

Durant l’última setmana d’octubre, Educació Infantil ha realitzat un seguit de “terrorífiques”activitats per celebrar Halloween!

Starting with the English classes and the characters that accompany them (Amanda Panda, George Hippo, Alfie Frog, Otto the octopus and Kelly the chameleon), there have been workshops, crafts, stories, games… to learn about the traditions of this great holiday.

A partir de les classes d’anglès i els personatges que els hi acompanyen  (Amanda Panda, George Hippo, Alfie Frog, Otto el pop i Kelly el camaleó), s’han realitzat tallers, manuals, contes, jocs… per a conèixer a fons les tradicions d’aquesta gran festa.

Here is a compilation of the best photos of this great day! 🧛‍♂️!

Aquí teniu una recopilació de les millors fotografies d’aquest gran dia! 🧛‍♂️!

🎃!