L’escola ofereix el servei de menjador a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia.

Des del centre es gestiona i coordina aquest servei a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge, activitats i funcionament global i es delega, a l’empresa Servescol, la gestió i l’elaboració del menjar.

Els menús que proposen els nutricionistes i dietistes de Servescol són consensuats amb l’escola i estan disponibles als següents enllaços:

 

També s’ofereixen altres opcions de menú (adaptades a diferents necessitats, patologies, al·lèrgies i intoleràncies).

Per a més informació podeu contactar amb la secretaria del centre.