L’escola ofereix el servei de menjador a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia.

Des del centre es gestiona i coordina aquest servei a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge, activitats i funcionament global i es delega, a l’empresa Servescol, la gestió i l’elaboració del menjar.

Els menús que proposen els nutricionistes i dietistes de Servescol són consensuats amb l’escola i estan disponibles als següents enllaços:

  • >> Pendent d’actualització (Curs 2019-20)

A la secretaria del centre podeu consultar altres opcions de menú, adaptades a diferents necessitats, patologies, al·lèrgies i intoleràncies.