El programa “Be an entrepreneur” és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí amb la Fundació Escola Emprenedors. El seu objectiu principal és fomentar el caràcter emprenedor dels estudiants mitjançant una exclusiva i innovadora metodologia que enforteix la iniciativa, l’autoestima i la confiança. El Programa s’imparteix íntegrament en anglès per professors especialitzats que són veritables emprenedors.

Des del curs 2015-16, l’alumnat participa en horari lectiu d’una sèrie de sessions que, partint del descobriment per part dels alumnes de les seves passions i interessos, els condueix a elaborar un pla d’empresa complet, que es presenta en públic en anglès en la sessió final.

beanentrepreneur