El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret irrenunciable per als futurs ciutadans d’una societat global com la nostra.

El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies facilita la competència comunicativa i la millora contínua dels nostres alumnes.

En aquest sentit l’escola ha incorporat l’aprenentatge en anglès de diverses assignatures en els cursos d’Educació Primària i Secundària (Naturals i Socials prioritàriament, complementades per la Plàstica, la Informàtica o la Tecnologia).

El nostre centre pertany al Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme que ha posat en marxa el Departament d’Ensenyament per assolir els objectius d’èxit escolar d’Europa 2020 i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al Plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

gep