El nostre projecte té per objectiu la formació integral i plural dels nostres alumnes, tant en la vessant personal com en l’acadèmica. Per això fonamentem la nostra actuació en:

 • L’educació en valors tant d’àmbit personal com social
 • L’aprenentatge actiu i significatiu
 • Una atenció individualitzada que respongui a les necessitats personals de cada alumne/a
 • L’estreta col·laboració amb les nostres famílies
 • La coordinació amb els diferents professionals i agents socials del nostre entorn
 • La participació en activitats de caràcter social, cultural i solidari

Per a aconseguir-lo:

 • Disposem d’unes completes instal·lacions, dotades dels últims recursos digitals a cada aula.
 • Comptem amb un equip expert i eficaç de professionals que inclou especialistes, psicòlegs, psicopedagogs, etc.
 • Incorporem l’aprenentatge de les llengües estrangeres i de la informàtica des del Parvulari.
 •  Potenciem:
  • El treball cooperatiu i per projectes en les activitats d’aprenentatge.
  • La inclusió de tots els nostres alumnes a la dinàmica de l’aula
  • L’atenció a la diversitat mitjançant el treball en grups d’ampliació, reforç i/o desdoblament en totes les àrees instrumentals
  • La utilització de la llengua estrangera en assignatures no lingüístiques (Naturals, Socials, Informàtica, Tecnologia, Plàstica…)
  • L’autonomia personal i la capacitat d’investigació dels nostres alumnes en els seus aprenentatges
 • Desenvolupem tot un seguit d’activitats complementàries que s’integren en el nostre projecte curricular:
 • Realitzem tot un conjunt d’ activitats al voltant del nostre projecte educatiu:
  • Colònies (de Pàrvuls a 5è de Primària)
  • Escoles de Natura (a partir de 6è de Primària)
  • Participació en programes educatius municipals o en col·laboració amb altres centres
  • Sortides d’interès curricular
  • Col·laboració en campanyes solidàries
  • Activitats extraescolars