Som un centre concertat que imparteix ensenyaments d’Educació Infantil (3-6 anys), Educació Primària (6-12 anys) i Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys).

La nostra escola va ser fundada l’any 1966 i les seves primeres instal·lacions van estar ubicades al carrer Gran Capità del barri de Les Planes. Aquest és l’origen del nostre nom.

Des de llavors hem treballat amb intensitat per l’educació dels nostres alumnes en les etapes educatives obligatòries. Són doncs moltes les persones que han format part de l’escola i han assentat en ella les bases del seu futur.

Els nostre objectiu educatiu és la formació integral i plural dels nostres alumnes, tant en la vessant personal com en l’acadèmica. Per això fonamentem la nostra actuació en:

 • L’educació en valors tant d’àmbit personal com social
 • L’aprenentatge actiu i significatiu
 • Una atenció individualitzada que respongui a les necessitats personals de cada alumne/a
 • L’estreta col·laboració amb les nostres famílies
 • La coordinació amb els diferents professionals i agents socials del nostre entorn
 • La participació en activitats de caràcter social, cultural i solidari

Per a aconseguir-lo:

 • Disposem d’unes completes instal·lacions, dotades dels últims recursos digitals a cada aula
 • Comptem amb un equip expert i eficaç de professionals que inclou especialistes, psicòlegs, psicopedagogs, etc.
 • Incorporem l’aprenentatge de les llengües estrangeres i de la informàtica des del Parvulari.
 •  Potenciem:
  • El treball cooperatiu i per projectes en les activitats d’aprenentatge.
  • La inclusió de tots els nostres alumnes a la dinàmica de l’aula
  • L’atenció a la diversitat mitjançant el treball en grups d’ampliació, reforç i/o desdoblament en totes les àrees instrumentals
  • La utilització de la llengua estrangera en assignatures no lingüístiques (Naturals, Socials, Informàtica, Tecnologia, Plàstica…)
  • L’autonomia personal i la capacitat d’investigació dels nostres alumnes en els seus aprenentatges
 • Desenvolupem tot un seguit d’activitats complementàries que s’integren en el nostre projecte curricular:
 • Realitzem tot un conjunt d’ activitats al voltant del nostre projecte educatiu:
  • Colònies (de Pàrvuls a 5è de Primària)
  • Escoles de Natura (a partir de 6è de Primària)
  • Participació en programes educatius municipals o en col·laboració amb altres centres
  • Sortides d’interès curricular
  • Col·laboració en campanyes solidàries
  • Activitats extraescolars