Durant aquest curs, mentre durin les limitacions que ens imposen les mesures de seguretat sanitària, l’horari de Secretaria s’ha d’adaptar al d’entrades i sortides dels alumnes, ja que hem d’evitar la presència d’adults en aquests moments.

Per aquest motiu, us preguem que si heu de venir a Secretaria concerteu cita prèvia o envieu un email.