Durant aquest curs, mentre durin les limitacions que ens imposen les mesures de seguretat sanitària, l’horari de Secretaria s’ha d’adaptar al d’entrades i sortides dels alumnes, ja que hem d’evitar la presència d’adults en aquests moments.

Per aquest motiu, us preguem que si heu de venir a Secretaria intenteu concertar la cita dins d’aquest horari:

Matí Tots els dies (excepte dimarts) de 9:30h a 12:00h
Tarda Tots els dies de 15:45h a 16:30h

No obstant, per a poder mantenir un aforament reduït dins l’escola, us demanem que feu totes les gestions que us siguin possible de forma telemàtica o per telèfon i que només acudiu presencialment a Secretaria quan us sigui estrictament necessari.