Durant aquest curs, mentre durin les limitacions que ens imposen les mesures de seguretat sanitària,  l’horari de Secretaria s’ha d’adaptar al d’entrades i sortides dels alumnes,  ja que hem d’evitar la presència d’adults en aquests moments.

Per aquest motiu, us preguem que si heu de venir a Secretaria intenteu concertar la cita dins d’aquest horari:

Matí:               Tots els dies (menys dimarts)  de   9:30 h. a 12:00 h.   

Tarda:            Tots els dies  de  15:45 h.   a 16:30 h.

No obstant, per a poder mantenir un aforament reduït dins l’escola, us preguem que feu totes les gestions que us siguin possible de forma telemàtica  o per telèfon i que només acudiu presencialment  a Secretaria quan us sigui estrictament necessari