Els membres del consell escolar són:

Presidència del consell Inmaculada Bujalance
Representants de la titularitat M. Dolors Bujalance

José R. Bujalance

Javier Bujalance

Representants del professorat Sílvia García-Gil

Montserrat Ramos

Eva Paco

Désirée Sarmiento

Representants dels pares i mares de l’alumnat Ana Cantero (AMPA)

Raúl Baeza

Iván Meseguer

Mariona Villamayor

Representants de l’alumnat Pendents d’elecció (Curs 2021-22)
Representant del personal d’administració i serveis Javier Bujalance
Representant municipal Núria Ros