Des del curs 2011-12, l’escola participa en el projecte d’Escoles Sostenibles de Sant Joan Despí per a assolir la integració a la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).

L’objectiu d’aquest projecte és incorporar els principis de sostenibilitat i de consciència mediambiental en el currículum de l’escola, per tal que els/les nostres alumnes adquireixin els hàbits adients  i prenguin consciència activa de com poden contribuir a un desenvolupament sostenible del nostre entorn i, en definitiva, del nostre planeta.

A més de les activitats que es desenvolupen a travès dels programes educatius del nostre Ajuntament en aquesta matèria en col·laboració amb el Centre Mediambiental l’Arrel, es realitzen a l’escola tot un seguit d’accions que contribueixen a aquesta finalitat.

>> Pendent d’actualització (Curs 2019-20)

El curs passat les activitats principals van ser:

  • Una auditoria energètica per a analitzar el consum que es realitza a l’escola.
  • Un procés de medició dels residus de paper, plàstic i alumini que generem durant el curs.

La Comissió XES de l’escola, que està integrada per pares i mares, alumnes, personal d’administració i serveis i docents, ha proposat per a aquest curs:

  • Posar en marxa les mesures correctores que es van acordar per a reduir el consum energètic.
  • Engegar diverses actuacions per a potenciar la reducció de residus que es generen a les aules.
  • Treballar el tema de l’alimentació saludable com a eix central del curs.

Podeu trobar més informació a la web de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Sant Joan Despí.

xesc