Des del curs 2010-11, el centre participa en el projecte “Sharing to Learn” (Compartir per Aprendre) que impulsen els Serveis Territorials d’Ensenyament de la nostra comarca.

Es tracta d’un projecte de col·laboració amb l’American School de Barcelona. Un cop a la setmana, un grup dels seus alumnes ve al nostre centre a fer de language assistants (auxiliars d’idioma) a les classes d’anglès de P5 d’Educació Infantil i de 1r, 3r i 5è d’Educació Primària.

En aquestes sessions es preparen tot un seguit d’activitats per potenciar l’expressió i la comprensió oral de la llengua anglesa aprofitant la presència d’aquests assistants.

És un gran recurs que valorem molt positivament des de l’escola, ja que permet que els nostres nens i nenes prenguin contacte directe amb l’anglès mitjançant la interacció amb persones anglo-parlants.

A la web de Sharing to learn trobareu més informació i recursos per poder treballar a casa.