Des del curs 2010-11, el centre participa en el projecte “Sharing to Learn” (Compartir per Aprendre) que impulsen els Serveis Territorials d’Ensenyament de la nostra comarca.

Els centres de Primària adscrits reben la visita setmanal d’un grup d’alumnes anomenats language assistants (auxiliars d’idioma).

Els assistants són alumnes de 4t d’ESO o 1r de Batxillerat amb un gran nivell competencial en llengua anglesa i que estudien a les escoles i instituts de Sant Joan Despí.

La seva missió és col·laborar amb el professorat especialista de llengua estrangera del centre que visiten per a ajudar a desenvolupar la competència oral en anglès del seu alumnat.

La nostra escola hi participa enviant language assistants de 4t d’ESO i rebent la visita d’externs a 3r i 5è de Primària.

En aquestes sessions es preparen tot un seguit d’activitats per potenciar l’expressió i la comprensió oral en llengua anglesa (speaking).

És un gran recurs, valorat molt positivament des de l’escola i enriquidor a molts nivells per totes les parts involucrades.

A la web de Sharing to learn trobareu més informació i recursos per poder treballar a casa.