1. Objecte

El present web, propietat de la Institució Educativa Gran Capità, ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet.

L’accés i/o ús del web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats.

En aquest sentit, la Institució Educativa Gran Capità es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integrin el disseny i configuració del seu web.

2. Condicions d’accés al web
2.1. Caràcter de la utilització del web

El web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre la Institució Educativa Gran Capità i els seus clients o interessats a través d’Internet, no obstant això, a través del lloc web de la Institució Educativa Gran Capità no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

2.2. Informació veraç

L’usuari disposa d’una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

3. Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantía dels Drets Digitals (LOPDGDD), el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i amb qualsevol altra normativa complementària.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la Institució Educativa Gran Capità posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme amb aquestes condicions generals.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa la Institució Educativa Gran Capità pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús del lloc web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de text, de so i/o imatge, fotografies del web.

3.1. Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

4. Continguts del lloc web

Els continguts del web són posats a la disposició de l’usuari per la Institució Educativa Gran Capità com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera la Institució Educativa Gran Capità posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos al lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent que són, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, aquesta política de privadesa, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, i en queda, per tant, terminantment prohibida la utilització amb finalitats comercials, la distribució, així com la modificació, alteració o descompilació.

5. Links

El web www.grancapita.com podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l’aprovació, comercialització ni cap relació entre el web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

6. Protecció de Dades

La Institució Educativa Gran Capità posa a la seva disposició la política de protecció de dades o la informació bàsica sobre protecció de dades de la web.

7. Cookies

La Institució Educativa Gran Capità pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs web. Les cookies que utilitza la Institució Educativa Gran Capità en el web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen el nom i cognoms de l’usuari.

Aquestes cookies són utilitzades per la Institució Educativa Gran Capità amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels usuaris registrats després que aquests hagin accedit al lloc web per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques d’Escola Gran Capità per oferir a l’usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-lo en cada visita.

Podeu llegir més informació a la política de cookies.

8. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de la Institució Educativa Gran Capità o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual d’Escola Gran Capità o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual d’aquest web.

9. Publicitat

Al lloc web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a ser inclòs al web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

La Institució Educativa Gran Capità no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

10. Responsabilitat

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Institució Educativa Gran Capità pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta política de privadesa, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

10.1. Responsabilitat en l’accés al portal

La Institució Educativa Gran Capità no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant o abans la prestació.

10.2. Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés al web no implica l’obligació per part d’Escola Gran Capità de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

La Institució Educativa Gran Capità no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al web.

10.3. Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d’accés al lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet. En aquests casos, la Institució Educativa Gran Capità no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

11. Legislació aplicable

Aquesta política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’usuari i la Institució Educativa Gran Capità acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A aquestes condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.