L’Escola participa al projecte EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya); una iniciativa sorgida l’any 2012 que té per objectiu oferir a les escoles de Catalunya la possibilitat d’impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO.

El seu objectiu és fer èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, que ajudin a evitar episodis de sobreendeutament i d’exclusió financera.

Els tallers són impartits per treballadors voluntaris vinculats a entitats financeres, professionals vinculats a associacions del sector econòmic financer i treballadors de l’Agència Tributària de Catalunya; així com per professors de secundària.

Aquest programa d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals tant rellevants com l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.