El centre col·labora amb Aula Actual; un projecte iniciat l’any 2006 per la Federació d’Associacions Veïnals del Baix Llobregat (FAVBaix) que pretén contribuir al creixement de les persones i de la comunitat, mitjançant activitats de temps lliure, de formació i d’orientació.

El treball d’Aula Actual consisteix en promoure capacitats i recursos necessaris per enfortir l’autonomia des de l’entorn, la cohesió amb la comunitat i crear valors amb criteris socials.

Els seus voluntaris (professionals i experts sobre els temes que tracten) treballen diferents àmbits. A l’escola la seva àrea operativa és l’educació i la formació, l’impuls de la cultura emprenedora i l’anàlisi del futur del treball (nous escenaris, noves qualitats).