El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret irrenunciable per als futurs ciutadans d’una societat global com la nostra.

Saber una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies, facilita la competència comunicativa i la millora contínua del nostre alumnat.

En aquest sentit l’escola incorpora l’aprenentatge en anglès de diverses assignatures en els cursos d’Educació Primària i Secundària (Naturals i Socials prioritàriament, complementades per la Plàstica, la Informàtica i la Tecnologia) i francès com a 2a llengua extranjera des de 5è de Primària.

Podeu fer un cop d’ull als programes i projectes als que el centre està subscrit en matèria de plurilingüisme: