Al mes de novembre, els alumnes de 3r d’ESO van realitzar una valoració de les activitats realitzades en relació als Drets Humans.

En primer lloc, organitzats per grups, havien de fer una reflexió sobre els aspectes treballats en aquestes activitats i també sobre les xerrades realitzades pels “defensors dels drets humans” a les que van assistir a la biblioteca Mercè Rodoreda.

A continuació, a la valoració, havien d’anar eliminant de manera consecutiva drets i anar seleccionant aquells que consideraven més importants fins adonar-se que no podem prescindir d’ells degut a que són drets fonamentals per a les persones i per a tenir una vida digna.

Els Drets Humans es van organitzar en un arbre on, de manera molt visual, es podia veure quins són i els seus fonaments.

Finalment i també de manera conjunta, es va fer una reflexió sobre els Drets Humans a la nostra societat. Es va debatir sobre la seva importància i sobre què passa quan es veuen afectats o suprimits en alguns països.

La valoració global dels alumnes de les activitats realitzades envers els Drets Humans és molt positiva.