Aquest segon trimestre, els alumnes de 6è han iniciat les classes de robòtica educativa amb la plataforma LEGO WeDo 2.0.

La robòtica educativa fomenta el desenvolupament de les habilitats creatives i resolutives dels nostres alumnes.

Mitjançant el programa LEGO WeDo 2.0 es promou el treball col·laboratiu i en equip, a més de desenvolupar les diferents disciplines STEM: ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

A partir d’un aprenentatge molt intuïtiu, els nens i nenes aprenen a construir i a programar els robots amb els components necessaris (motors i sensors) per a cada missió i així solucionar els problemes i reptes plantejats.

Un cop finalitzat el trimestre, els alumnes de 5è pendran el relleu dels seus companys.