Els alumnes de 4t d’ESO, al llarg del segon trimestre han treballat el projecte “Cellular organization of living beings” (Organització cel·lular dels éssers vius) dins l’àrea de Biologia i Geologia.

La nostra escola forma part del projecte Generació Plurilingüe (GEP), de manera que promou l’ús de l’anglès dins d’altres matèries. Es pretén que els alumnes incrementin el seu temps d’exposició a una llengua estrangera d’una forma natural, com en aquest cas ha estat treballant continguts de biologia.

S’utilitzen activitats de tipus AICLE, és a dir, que són molt més manipulatives, vivencials, experimentals, crítiques… de manera que l’alumne investiga i va aprenent els diferents continguts, mentre que la professora únicament va guiant aquesta construcció de coneixement.

El projecte “Cellular Organization of líving beings” pretén el descobriment dels diferents tipus de cèl·lules, així com tots els seus components, i un cop reconeguts, endinsar-nos dins del nucli per veure com s’organitza el material genètic i com es produeix la divisió cel·lular.

Els alumnes a través de diferents situacions han hagut de buscar informació i tractar d’aplicar-la a allò que estaven treballant. De manera que els continguts s’han anat assolint d’una forma més natural.