El treball per racons

P3 ja fa setmanes que ha començat el treball per racons; una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els nens i nenes, en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma. Com podeu veure a les fotografies, aquestes

El protagonista de la setmana

El protagonista de la setmana és una activitat que es duu a terme a tots els cursos d’Educació Infantil. Consisteix a dedicar una setmana a cada un dels infants de l’aula, convertint-lo en el centre d’atenció del grup. Durant 7

Projecte: Les cabretes

Els nens i nenes van començar el nou curs carregats d’il·lusions i amb moltes noves idees per començar un projecte. Els primers dies de classe van fer una pluja d’idees per trobar un tema de treball; el resultat guanyador va

P4 treballa la motricitat fina

A l’etapa d’Educació Infantil, treballar la motricitat fina és molt important; potencia les habilitats manuals necessàries per a l’escriptura i, especialment, per fer la pinça. Els alumnes de P4 realitzen moltes activitats per tal de potenciar aquesta habilitat: fan collarets

El RUMEN, la nostra mascota XESC

El passat 22 de novembre, el RUMEN, la nostra nova mascota XESC, va ser presentada a cadascuna de les classes de l’escola. Els encarregats de donar-lo a conèixer van ser els delegats verds, que són els alumnes responsables de vetllar