Valoració sobre l’activitat dels Drets Humans

Al mes de novembre, els alumnes de 3r d’ESO van realitzar una valoració de les activitats realitzades en relació als Drets Humans. En primer lloc, organitzats per grups, havien de fer una reflexió sobre els aspectes treballats en aquestes activitats

Treball cooperatiu: El Sistema Solar

A l’inici del 1r trimestre, els alumnes de 1r de l’ESO van quedar fascinats amb la immensitat de l’univers. Els van sorgir moltes qüestions que només tots junts podien arribar a respondre. Centrant-se en el Sistema Solar, han treballat en petits grups

Matemàtica grupal

Durant el primer trimestre i l’inici del segon, els alumnes de 3r d’ESO han realitzat varies sessions de matemàtiques treballant de manera cooperativa i multinivell. Per a realitzar aquest tipus d’activitats es van repartir en grups segons els seus coneixements

Tutoria entre iguals

Els alumnes d’ESO han posat en marxa el programa de tutelatge “Tutoria entre iguals”, en el qual els alumnes de 4t i 3r orientaran els alumnes de 2n i 1r  respectivament. Els objectius són diversos, i es poden emmarcar en varis