Matemàtica grupal

Durant el primer trimestre i l’inici del segon, els alumnes de 3r d’ESO han realitzat varies sessions de matemàtiques treballant de manera cooperativa i multinivell. Per a realitzar aquest tipus d’activitats es van repartir en grups segons els seus coneixements

Tutoria entre iguals

Els alumnes d’ESO han posat en marxa el programa de tutelatge “Tutoria entre iguals”, en el qual els alumnes de 4t i 3r orientaran els alumnes de 2n i 1r  respectivament. Els objectius són diversos, i es poden emmarcar en varis

Xerrada sobre begudes energètiques i alcohol

El dimarts 20 de novembre, els alumnes de 2n d’ESO van assistir a una xerrada sobre les begudes energètiques i l’alcohol. La finalitat principal era que veiessin que les begudes energètiques són tant perilloses com l’alcohol, degut a què contenen

Projecte: “Tectonic and relief”

Els alumnes de 4t d’ESO, al llarg del primer trimestre i dins de la matèria de Biologia i Geologia han treballat el tema “Tectonic and relief” (Tectònica i relleu) utilitzant la metodologia AICLE. Aquesta metodologia consisteix en un aprenentatge integrat

El RUMEN, la nostra mascota XESC

El passat 22 de novembre, el RUMEN, la nostra nova mascota XESC, va ser presentada a cadascuna de les classes de l’escola. Els encarregats de donar-lo a conèixer van ser els delegats verds, que són els alumnes responsables de vetllar