Comiat dels nostres Language Assistants

Durant aquest curs, quatre alumnes de 4t d’ESO (Marina Bellido, Joel Canales, Alejandro Ruiz i Lucía Villegas) han participat en el programa Sharing to Learn promogut pels Serveis Educatius del Baix Llobregat. Cada dimecres a la tarda havien d’anar a

Projecte: “The Ingredients of life”

Durant el mes de febrer, 6è va iniciar un projecte sobre les cèl·lules, anomenat “The Ingredients of life”, a l’àrea de Natural Science (Ciències Naturals). La finalitat del projecte ha estat identificar la cèl·lula com a ésser viu, conèixer les

Projecte: “How healthy am I?” (Com sóc de saludable?)

Durant les últimes setmanes, els alumnes de 5è de Primària s’han endinsat en un projecte sobre els hàbits saludables a l’àrea de Natural Science (Ciències Naturals). Des d’un primer moment, totes les activitats han estat dissenyades mitjançant la metodologia AICLE

Sharing to Learn (Compartir per aprendre)

L’objectiu principal del Projecte Sharing to Learn és donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa dels nostres alumnes, per tal de facilitar el seu accés a entorns plurilingües i pluriculturals mitjançant la metodologia d’aprenentatge-servei. Cada dimecres,

Projecte: La importància de l’aigua

Durant aquest trimestre els nens i nenes de P5 han treballat el projecte: “La importància de l’aigua”. Al llarg dels mesos han realitzat moltes activitats on han après que l’aigua és un bé escàs i que cal fer-ne un bon