Projecte: “Cellular organization of living beings”

Els alumnes de 4t d’ESO, al llarg del segon trimestre han treballat el projecte “Cellular organization of living beings” (Organització cel·lular dels éssers vius) dins l’àrea de Biologia i Geologia. La nostra escola forma part del projecte Generació Plurilingüe (GEP),

Projecte: Mixtures are around us!

Els alumnes de 2n d’ESO, durant aquest segon trimestre han treballat en un projecte anomenat Mixtures are around us! (Les barreges són al nostre voltant!). En aquest projecte han pogut descobrir que la majoria de materials i objectes que ens envolten són

Projecte: “Process of designing a toy”

Els alumnes de 3r d’ESO dins de la matèria de tecnologia estan realitzant un projecte anomenat “Process of designing a toy” (el procés de dissenyar una joguina). Aquest projecte, en anglès, consisteix en el disseny i construcció d’una joguina que

Projecte: “Tectonic and relief”

Els alumnes de 4t d’ESO, al llarg del primer trimestre i dins de la matèria de Biologia i Geologia han treballat el tema “Tectonic and relief” (Tectònica i relleu) utilitzant la metodologia AICLE. Aquesta metodologia consisteix en un aprenentatge integrat

Noves versions de contes clàssics (en anglès)

Aquesta activitat, de l’assignatura de llengua anglesa, va començar amb un running dictation. La professora havia penjat per la classe diversos fragments de coneguts contes, els alumnes, en grups de 2-3, havien de córrer a buscar el seu fragment i