Les emocions també es treballen a l’aula

A l’escola s’aprofita qualsevol ocasió per treballar les emocions, els sentiments i la resolució positiva dels conflictes. S’organitzen activitats amb l’objectiu d’educar emocionalment als infants. Es pretén desenvolupar les habilitats intrapersonals i interpersonals que formen part de la intel·ligència emocional.